بهترین فریم عینک برای صورت شما

با توجه فریم صورت خودتان عینک آفتابی و طبی تهیه کنید

صورت های مربع

 بهترین انتخاب ها برای این افراد عینک های دایره ای و گرد و یا بیضی شکل می باشند. هر چند ممکن است فریم های کشیده نیز برای این افراد مناسب باشد.

پشنهاد سان اسپرت >

صورت های گرد

 صورت های گرد و دایره ای : ایدا آل ترین انتخاب برای این افراد عینک های مربعی و مستطیلی و یا کشیده می باشد. اما ممکن است مدل های ویفر برای این دسته از افراد مناسب نباشد. همچنین عینک هایی که در گوشه های آن زاویه دارد مثل عینک های گربه ای نیز برای این افراد مناسب باشند. صورت های گرد نباید از عینک های گرد و دایره ای استفاده کنند. هر چند که ممکن است مدل خلبانی انتخاب خوبی برای این افراد باشد.

< پشنهاد سان اسپرت

صورت های بیضی

 صورت های بیضی : اکثر مدل های فریم ها برای صورت های بیضی مناسب است. بهترین و ایده آل ترین مدل های فریم برای این دسته از افراد خلبانی، کلاب مستر، ویفر، مربعی و مستطیلی می باشد. هرچند در مورد استفاده از عینک های گرد و بیضی باید دقت بیشتری به خرج بدهند.

پشنهاد سان اسپرت >

صورت های مستطیلی

صورت های مستطیلی: عینک هایی با زوایای گرد بهترین عینک ها برای صورت های مستطیلی شکل می باشد. عینک خلبانی شاید بهترین نوع باشد. اما مدل های کلاب مستر، گرد، بیضی و ویفر نیز برای این افراد مناسب می باشد.

< پشنهاد سان اسپرت

صورت های قلبی

صورت های قلبی: عینک هایی با فریم کشیده و مستطیلی و خلبانی برای این افراد بهترین می باشند. هر چند که ممکن است مدل های ویفر نیز برای این افراد مناسب باشد.

پشنهاد سان اسپرت >

صورت های مثلثی

 صورت های مثلثی: بهترین نوع فریم برای این صورت ها، نوع دایره ای و گرد از جمله آن عینک های خلبانی می باشد. عینک های مستطیلی شکل نیز ممکن است برای این افراد مناسب باشند.

< پشنهاد سان اسپرت