فناوری و تکنولويی 2019 عینک های اسپای که HD+ از برآیند و به هم پیوستن تکنولوژی اچ دی و هپی لنز می باشد که به شرح زیر توصیف می گردد:

لنزهای HD+

هپی لنز فن آوری ثبت شده لنز های اسپای است که دارای اثرات درمانی طبیعی از نور خورشید بوده و عملکرد نوری در تصاویر را افزایش می دهد. وضوح تصویر و افزایش کنتراست در نواحی و پس زمینه تصویر و همچنین افزایش رنگ ها از دیگر عملکردهای تکنولوژی هپی لنز اسپای می باشد. در نتیجه رنگ ها و تصاویری به چشم می رسند که از نظر چشم انسان خوشایندتر می باشد. تحقیقات نشان می دهد استفاده از هپی لنز اسپای در طولانی مدت باعث بهبود خلق و خوی و هوشیاری می گردد.

فناوری جدید اسپای با متریال مقاومتر HD تکنولوژی در لنز و عملکرد دیجیتالی در عبور اپتیک های نور باعث مدیریت بهتر نور و عبور اپتیک های نوری برتر از لنز می شود. همچنین اپتیک های نوری بد ایجاد شده در تمام زوایا حذف می گردد که در نتیجه باعث افزایش وضوح تصویر و ارائه تجربه فوق العاده در هنگام استفاده از عینک می گردد. قابل ذکر است که این لنز باعث کاهش فشار و خستگی چشم می گردد.